De Peter Hess®-klankmethode

Oude en nieuwe kennis (bron:www.klankpraktijk.nl)

De Peter Hess®-klankmassage is een ontspanningsmethode waaraan oude en nieuwe kennis over de invloed van klanken ten grondslag ligt. Peter Hess, pedagoog en natuurkundig ingenieur, houdt zich al vele jaren bezig met de invloed van klank op de mens. Op basis van zijn ruime ervaring met klank, o.a. in Nepal en Tibet, ontwikkelde hij een succesvolle klankmethode die gericht is op de westerse mens. Over ontstaan en ontwikkeling van de methode van  lees je meer in dit artikel De Peter Hess®-klankmethoden worden voortdurend verdiept en ontwikkeld in samenwerking met professionals en wetenschappers. In dit stuk kun je bijvoorbeeld lezen over de neurongene werking van deze klankmethode.

De methode Peter Hess® sluit aan bij de visie van de integratieve geneeskunde (IG). Deze richt zich op gezondheid, welbevinden en mogelijkheden. Binnen IG wordt het feit dat er een wisselwerking bestaat tussen lichaam en psyche erkend en wordt deze kennis actief gebruikt in het proces van preventie en herstel. (…) IG is een wereldwijde beweging die in Amerika, Canada en Australië al geïnstitutionaliseerd is. (K.M. Bongers, I.A. von Rosenstiel, VieCurie Medisch Centrum Venlo, in het TIG-artikel-jaarboek 2009).

Werkingsprincipe

De werking van de Peter Hess®-klankmethoden is gebaseerd op natuurkundige wetten. Wie een steentje in het water laat vallen, ziet hoe er golfjes ontstaan die zich door het water verspreiden. Zo wordt elke watermolecuul in beweging gezet, zowel horizontaal als verticaal. Tijdens een klankmassage gebeurt er als het ware hetzelfde met ons lichaam, dat ook voor ca. 70% uit water bestaat. Met hun rijkdom aan frequenties en zachte trillingen zorgen de klanken voor harmonie in alle cellen.

De Peter Hess®-klankmassage heeft een positieve invloed op de parasympathicus. Dat is het gedeelte van het autonome zenuwstelsel dat actief is wanneer iemand uiterlijk passief is. De parasympaticus stimuleert de spijsvertering, remt spieractiviteit en vertraagt de ademhaling en de hartslag.

De hoofdkenmerken van een Peter Hess® – klankmassage zijn:

  • zachte massage en harmonisatie van het lichaam door klanken
  • positieve beïnvloeding van het bewustzijn
  • toename van inzicht, plezier en creativiteit
  • versterking van het herstellend vermogen 

Erkenning van de Peter Hess®-klankmethoden

De Peter Hess®-klankmassage wordt wereldwijd in zevenentwintig landen toegepast. Dat het hier om een buitengewone methode gaat, blijkt wel uit het feit dat deze therapie inmiddels door diverse beroepsgroepen wordt gebruikt.

De klankmassage

Na een kort voorgesprek neem je plaats op de behandeltafel. Bij een klankmassage blijven de kleren aan, alleen schoenen gaan uit. Gemakkelijk zittende kleding bevalt het best.

De klankmasseur zet klankschalen rond en op je lichaam. Door zacht aanslaan komen de klankschalen in trilling. Dat is als geluid hoorbaar en als trilling voelbaar. Deze trilling vormt de klankmassage.

De eigenlijke klankmassage duurt ca. 45 minuten. Na afloop is er gelegenheid om over je ervaringen te praten. Voorgesprek, klankmassage en nagesprek vullen samen een uur.

Het lichaam als klankbord

De Peter Hess®-klankmethode is in de eerste plaats een ontspanningsmethode. De klankmassage voert naar stilte en nodigt uit tot ‘inluisteren’ naar wat het menselijk ‘instrument’ nodig heeft om goed gestemd te zijn.

Je kunt je lichaam zien als het klankbord van je leven. Wanneer je met jezelf en je omgeving in harmonie bent, kun je jouw leven vrij en creatief vormgeven. Zo ervaar je meer zelfvertrouwen. Dat is de basis voor ontspannen bewegen en waarnemen. Op die manier kun je tot je recht komen, ongeacht je leeftijd.

Wanneer je uit balans bent, bijvoorbeeld door stress, ben je vatbaar voor ziektes. Je kunt je gespannen en moe voelen als het je ontbreekt aan levensenergie en enthousiasme. Dit kan leiden tot emotionele instabiliteit, slapeloosheid, verkramping, ademhalingsstoornissen en verstoring van de stofwisseling.
 

Toepassingsgebieden

De succesvolle professionele toepassing van de Peter Hess®-klankmethoden is het resultaat van een adequate beroepsopleiding en scholing in klanktechnieken.

Geneeskunde, ergotherapie, fysiotherapie, logopedie

Professionals gebruiken klankschalen met name vanwege de ontspannende werking van klank. Dit kan pijn verzachten en diverse behandelingen ondersteunen. Klank bevordert tevens een open sfeer tijdens het consult. De leider van een kliniek in Westfalen (Dld.) vertelt waarom hij en zijn medewerkers zo positief zijn over de inzet van de Peter Hess®-klankmethoden. En ook in een psychiatrische kliniek zetten artsen en andere medewerkers deze klankmethoden in.
https://www.youtube.com/watch?v=hFiFqRpaPaQ
https://www.youtube.com/watch?v=JsimoyZ7Jxc

Kinderen

In kinderdagverblijven en scholen zet men klankschalen in om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren en een positieve sfeer in de groep te bevorderen. Uit projecten van o.a. professor Erler blijkt dat stress bij kinderen vermindert en ziekte onder medewerkers afneemt.

Psychotherapie

In dit vakgebied gebruikt men klankmassage met name om cliënten te helpen om in korte tijd diep te ontspannen. Dat heeft een gunstige invloed op het therapeutisch proces.

Verpleging en verzorging

In ouderenzorg, gehandicaptenzorg en verpleging blijkt de werking van klankschalen een welkome ondersteuning bij verzorgende handelingen en dagbesteding.